Analityka

Moduł analityka służy do generowania zestawień i raportów z danych zgromadzonych w innych modułach systemu zarządzania produkcją. Oprogramowanie posiada zestaw predefiniowanych raportów oraz kreatory raportów umożliwiające budowanie zestawień na zasadzie tabeli przestawnej.

System jest przygotowany do wizualizacji produkcji. Moduł analityk zawiera mechanizmy umożliwiające generowanie ekranów z aktualnymi danymi pochodzącymi z modułu produkcyjnego lub dystrybucji i logistyki. Dane mogą być prezentowane bezpośrednio na terminalach produkcyjnych lub dedykowanych telewizorach umieszczonych na hali produkcyjnej.