Dokumenty

 • Zlecenia produkcyjne

  Zlecenie produkcyjne jest to dokument określający sposób wykonania danego towaru. Może być stworzone na kilka sposobów.

 • Meldunek produkcyjny

  Dokument jest potwierdzeniem wykonania operacji produkcyjnej.

 • Zamówienia zakupów

  Zamówienia zakupów generowane są w programie po stwierdzeniu niedoborów materiałowych.

 • Oferta cenowa

  Oferta cenowa jest to dokument potwierdzający wysłanie oferty sprzedaży na dane dobro lub usługę

 • Zamówienia sprzedaży

  W zamówieniach sprzedaży zarejestrowane są zapotrzebowania klientów na nasze towary. Każdy z wierszy dokumentu zawiera informacje takie jak:

 • Oferta sprzedaży

  Oferta sprzedaży jest to potwierdzenie zawartego kontraktu handlowego pomiędzy organizacja a kontrahentem.

 • Dokumenty magazynowe

  Zbiór dokumentów magazynowych w oprogramowaniu do zarządzania produkcją

 • Technologia wykonania

  Technologia wykonania określa zapotrzebowanie materiałowe oraz zaangażowanie parku maszynowego (gniazd produkcyjnych) do wykonania danego elementu.

 • Plan produkcyjny

  W zależności od rodzaju i specyfiki produkcji plany produkcyjne mogą być generowane w oparciu o różne założenia. Generowanie ułatwia wielopoziomowa funkcja filtrowania zleceń produkcyjnych np. według kontrahenta, rodzaju produktu, terminu dostawy.

 • Harmonogram zleceń produkcyjnych

  System umożliwia harmonogramowanie zleceń produkcyjnych z funkcją zaawansowanego planowania - APS

 • Karty pracy

  Służy do wygenerowania pracownikom dokumentów z instrukcjami wykonania konkretnych produktów z listy procesów produkcyjnych.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją