Dystrybucja i Logistyka

Zadaniem modułu Dystrybucja/Logistyka jest nadzór nad łańcuchem logistycznym w firmie. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu:

  • Kontrakt logistyczny
  • Realizacja logistyczna
  • Fracht
  • Zlecenia wydania zewnętrznego
  • Zlecenia przyjęcia zewnętrznego
  • Moduł WMS

Moduł logistyczny został przygotowany z myślą o wykorzystaniu własnych środków transportu jak i transportu obcego. Niezależnie od przyjętej strategii biznesowej obsługę logistyczną w firmie można podzielić w systemie na dwa obszary. Logistykę zewnętrzna oraz logistykę wewnętrzna. W ramach pierwszego obszaru czyli logistyki zewnętrznej mamy możliwość operowania na dokumentach takich jak Kontrakty i realizacje logistyczne oraz frachty. Dokumenty opisują relację biznesowe związane z zapewnieniem transportu towarów w procesach zakupu oraz sprzedaży. W szczegółach dokumentów zapisane są dane na temat kosztów transportu, punktów dostaw, tras a także danych kierowców. Moduł umożliwia rozliczenia kosztów oraz ewentualnych przychodów jeśli firma posiada własną flotę transportową. Dokumenty związane z logistyką zewnętrzną mogą być powiązane z dokumentami z zamówień sprzedaży czy zakupów. Koszty szacowane jak i potwierdzone powiązane z realizacjami logistycznymi mogą mieć odzwierciedlenie w analizie czy wartości materiałów jeśli dokumenty powiązane są z zamówieniami zakupu bądź sprzedaży. Oprogramowanie ERP wspiera wielooddziałowość organizacji. Zewnętrzne procesy logistyczne mają także zastosowanie w planowaniu i przewozie towarów pomiędzy oddziałami firmy.

Zarządzanie logistyką zewnętrzną to jeden z obszarów modułu dystrybucja i logistyka. Drugim obszarem jest zarządzanie logistyką wewnątrz firmy. W ramach tego obszaru funkcjonują dokumenty Zlecenia wydania zewnętrznego, Zlecenia przyjęcia zewnętrznego oraz moduł WMS. Zlecenia wydania bądź przyjęcia towaru mogą być powiązane z dokumentami logistyki zewnętrznej lub być bezpośrednio generowane na podstawie dokumentów z modułu zakupów bądź sprzedaży. Zlecenia są podstawą do wykonania operacji magazynowych w systemie, operacje magazynowe można rejestrować ręcznie lub wykorzystać wbudowany moduł WMS służący do zarządzania magazynem. Moduł WMS wykorzystuje kody kreskowe do identyfikacji i lokalizacji towarów. Moduł stanowi integralną część systemu SWP lub może być wdrażany jako oddzielny program. Więcej informacji o oprogramowaniu magazynowym WMS znajduje się na dedykowanej stronie produktowej.

Dowiedz się więcej o programie do zarządzania magazynem WMS.

Transport między oddziałowy

Oprogramowanie SWP wspiera firmy wieloodziałowe. Moduł Dystrybucja i Logistyka umożliwia zaplanowanie i rozliczenie ilościowe oraz kosztowe transportu pomiędzy oddziałami firmy. Transport może być świadczony własnym taborem lub być wynajmowany u spedytorów.

Transport drobnicowy

System umożliwia zaplanowanie i rozliczenie transportu drobnicowego z wieloma miejscami załadunku lub rozładunku w relacji firma-kontrahent lub firma-firma w przypadku przewozów pomiędzy oddziałami. Wykorzystanie i łączenie transportów drobnicowych optymalizuje koszty przewozu ładunków gdy ich charakterystyka jak niski tonaż lub wymiary wyklucza zasadność przewozu pełnego.

Zarządzanie nośnikami na placu

Oprogramowanie umożliwia zarządzanie procesem załadunki i rozładunku nośników w firmie. Moduł umożliwia śledzenie miejsca obsługi danego środka transportu na podstawie powiązanych zleceń załadunkowych bądź rozładunkowych. Dane o aktualnym stanie załadunków oraz pozycji środków transportu widoczne są na pulpicie nawigacyjnym kierownika magazynu, który może decydować o kolejności obsługi.

Zarządzanie kontenerami lub środkami transportu

System posiada rejestr kontenerów lub środków transportu przynależnych do danej organizacji. Oprogramowanie zapisuje historię operacji logistycznych oraz kosztów i ewentualnych przychodów powiązanych z danym kontenerem lub środkami transportu w rozbiciu na kontrakty logistyczne.

Rejestracja kosztów i przychodów związanych z logistyką

Niezależnie od tego czy dysponujemy własną flotą transportową czy wykorzystujemy obce środki transportu system umożliwia rejestrację kosztów i przychodów powiązanych z operacjami logistycznymi. Koszty i przychody w zależności od implementacji i parametrów wdrożenia oprogramowania mogą mieć wpływ na magazynową wycenę towarów oraz być uwzględniane w analizach.

Moduł WMS

Program posiada wewnętrzny integralny moduł zarządzania magazynem WMS oparty o jednostki logistyczne i kody kreskowe. Moduł współpracuje z modułem dystrybucja i logistyka w zakresie dokumentów awizacji, czyli zleceń wydania i przyjęcia magazynowego a także w obrębie frachtów i realizacji logistycznych. Moduł zarządzania magazynem wykorzystujący kody kreskowe może funkcjonować jako niezależny program WMS.

Obsługa kodów kreskowych

System wspiera obsługę międzynarodowych kodów kreskowych jak GS1