Finanse

Zadaniem modułu jest obsługa finansowa firmy. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu to:

  • Faktura sprzedaży VAT
  • Faktury sprzedaży detaliczne
  • Faktura sprzedaży proforma
  • Faktura sprzedaży zaliczka
  • Paragony
  • Faktura zakupu
  • Faktura zakupu – import
  • SAD
  • Kasa/Banki
  • Faktoring

Oprogramowanie umożliwia generowania standardowego zbioru dokumentów finansowych jak faktury zakupu, paragony czy faktury sprzedaży. Procesy oraz zależności związane z relacjami pomiędzy dokumentami finansowymi a dokumentami źródłowymi pochodzącymi z innych modułów ustalane są na etapie wdrożenia systemu.

Import SAD

Moduł finansowy przygotowany jest do rozliczania dokumentów importowych na podstawie SAD/PZC. Dokumenty SAD można zaimportować do systemu ze struktury XML ZC299.