Generowanie planów produkcyjnych

W zależności od rodzaju i specyfiki produkcji plany produkcyjne mogą być generowane w oparciu o różne założenia. Generowanie ułatwia wielopoziomowa funkcja filtrowania zleceń produkcyjnych np. według kontrahenta, rodzaju produktu, terminu dostawy. Każdą odfiltrowaną listę wyników można jeszcze szczegółowiej posortować według wybranego kryterium. Wybrana grupa zleceń przypisywana jest do konkretnego planu metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy otwartymi oknami.

Każdy plan produkcyjny posiada odpowiednie oznaczenie, które otrzymują również zlecenia przypisane do niego, dlatego na liście zleceń produkcyjnych można dokonać sortowania według planu produkcyjnego.

Program daje możliwość, aby na terminalach produkcyjnych były wyświetlane tylko zlecenia z aktualnie realizowanego planu.

Plan produkcyjny oprócz zorganizowania produkcji daje również możliwość określenia mocy produkcyjnych w danym okresie na podstawie zgrupowanych zleceń.

Plan produkcyjny skupia wybraną grupę zleceń produkcyjnych wyodrębnionych według zadanych kryteriów. Tworzy nadrzędną strukturę produkcji rozdrobnionej z dużą ilością zleceń. Ma zastosowanie w przedsiębiorstwach, gdzie ilość zleceń jest tak duża, ze nie można zapanować nad każdym z nich z osobna. Produkcja realizowana jest według zgrupowanych zleceń długoterminowych, które definiuje plan produkcyjny a nie według kolejności napływu zleceń.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją