Harmonogram zleceń produkcyjnych

Na harmonogram zleceń produkcyjnych składają się dwa powiązane z sobą harmonogramy: Harmonogram służy do wykreowania kolejki zleceń produkcyjnych, według których funkcjonuje produkcja w przedsiębiorstwie. Gniazda produkcyjne (maszyny) w trakcie zmiany statusu zlecenia produkcyjnego na „Produkcja” są dopisywane na koniec kolejki zleceń i mogą być przez nią zarządzane.

 • Harmonogram procesów
 • Harmonogram maszyn

Harmonogramy różnią się informacjami, które prezentowane są na osiach:

Oś odciętych (pozioma) w obu harmonogramach wskazuje czas, można go podejrzeć z dokładnością do minut.

Oś rzędnych (pionowa) w harmonogramie maszyn pokazuje listę maszyn (gniazd produkcyjnych, stanowisk pracy) natomiast w harmonogramie procesów przedstawia kolejkę zleceń, które zostały przekazane do produkcji. Dane na harmonogramach oznaczane są kolorami, m.in. każdemu zleceniu przypisywany jest automatycznie inny kolor.

Każdy z harmonogramów prezentuje:

Dopuszczalne godziny pracy danej maszyny. Każda maszyna posiada swój kalendarz pracy.

Plan produkcji z oznaczeniem zaangażowania konkretnych maszyn (gniazd produkcyjnych, stanowisk pracy) w proces produkcyjny dla danego zlecenia

"Death line" czyli termin wykonania określonego zlecenia

Historię statusów maszyn – Każda maszyna przyjmuje określone statusy np. „w trakcie pracy”, „awaria”, „przerwa”. W zależności od statusu w jakim się znajduje jej praca oznaczona jest odpowiednim kolorem w harmonogramie. Rodzaje i kolory statusów maszyn są definiowalne w zależności od zapotrzebowania danej produkcji.

Aktualny moment w czasie "linia czasu" – pionowa czerwona linia w harmonogramach oznacza aktualną datę.

Harmonogram stwarza możliwość:

 • Zmiany kolejności wykonywania zleceń przekazanych do produkcji metodą „przeciągnij i upuść” (zmiany w jednym harmonogramie automatycznie aktualizują się w drugim)
 • Podglądu maszyn zaangażowanych w realizację konkretnego zlecenia
 • Dodawania „zleceń tymczasowych” czyli zleceń, które obrazują zapotrzebowanie zgłoszone ze strony klienta, ale nie zostały jeszcze przekazane do produkcji. „Zlecenia tymczasowe” mogą być dodawane w celu sprawdzenia i oceny ich wpływu na harmonogram
 • Automatycznego sortowania „po technologiach” – każde kolejne zlecenie z kolejki zleceń jest automatycznie umieszczane w harmonogramie w miejscu pierwszego wolnego terminu dla wszystkich maszyn, tak aby było możliwie najszybciej zrealizowane
 • Automatycznego sortowania „po linii czasu” – zlecenie o podwyższonym priorytecie jest automatycznie oznaczane jako ważniejsze i umieszczane w harmonogramie maszyn zaraz po zleceniu aktualnie realizowanym
 • Sortowanie po priorytetach – można wszystkie zlecenia w wyznaczonym terminie w harmonogramie posortować wg ustawionych priorytetów
 • Wyodrębniania danych poprzez skorzystanie z opcji „przezroczystość”, dzięki której widoczne są tylko te, które w danej chwili analizujemy
 • Wykrywanie konfliktów z punktu widzenia maszyn oraz procesów
 • Niestandardowego definiowania godzin pracy dla poszczególnych maszyn czy stanowisk uwzględniającego święta, przestoje czy wydłużone godziny pracy
 • Powiększenia wybranego wycinka harmonogramu w celu dokładniejszego przyjrzenia się danym

Za pomocą harmonogramów możliwe jest testowanie różnych scenariuszy produkcji. Można testować wiele różnych kombinacji ułożenia kolejek produkcyjnych, przy czym jedna kolejka zleceń jest kolejką obowiązującą w przedsiębiorstwie i zgodnie z nią realizowana jest produkcja.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją