Karty pracy

Służy do wygenerowania pracownikom dokumentów z instrukcjami wykonania konkretnych produktów z listy procesów produkcyjnych.

Wzorniki wyrobów i karty pracy mają dwojakie zastosowanie:

  • instruktażu dla pracownika co i w jaki sposób ma wykonać
  • służą do opisania produktów na etykietach np. w postaci kodów kreskowych czy ikon informacyjnych

Każde przedsiębiorstwo może zdefiniować w programie własne informacje, które powinny zawierać karty pracy czy wzorniki wyrobów.

Karta pracy może być przewodnikiem warsztatowym dla całego zlecenia produkcyjnego lub instrukcją wybranej pozycji z kolejki produkcyjnej dla pojedynczego stanowiska pracy. Wydrukowane karty pracy powinny zawierać kody kreskowe. Pozwala to na wyeliminowanie pomyłek podczas wprowadzania danych przez pracowników obsługujących terminale produkcyjne, gdyż najistotniejsze dane mające postać kodu kreskowego są bezpośrednio skanowane do systemu.

Kod kreskowy może służyć m.in. do logowanie pracownika do systemu, może zawierać dokumentację techniczną danego zlecenia.

Dokumenty mogą być drukowane w formie papierowej lub przesyłane bezpośrednio pracownikom na terminale produkcyjne. Do każdego etapu produkcji można przypisać wydruk jakiegoś detalu na drukarce.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją