Meldunek produkcyjny

Meldunek produkcyjny jest to dokument potwierdzający wykonanie danej operacji produkcyjnej. Dokument zawiera takie informacje jak:

  • Potwierdzone towary
  • Stanowisko
  • Narzędzie
  • Stan
  • Typ
  • Koszty pośrednie
  • Dane analityczne

Potwierdzenie wykonania operacji produkcyjnej w zależności od wdrożenia może być uzupełniane o szereg parametrów wymienionych powyżej, ich wymagalność uzależniona jest od konkretnej implementacji systemu. Potwierdzenie wykonania operacji produkcyjnej może być wykonana na terminalach produkcyjnych bezpośrednio na produkcji lub być zbierane z czujników z linii produkcyjnych. Meldunek produkcyjny może zawierać także dane analityczne z systemów pomiarowych lub wprowadzane przez pracowników. Dane analityczne służą do pomiaru odchyleń dla określonych parametrów wyrobów.  

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją