Oferta cenowa

Oferta cenowa jest to dokument potwierdzający wysłanie oferty sprzedaży na dane dobro lub usługę. Dokument zawiera między innymi pozycje takie jak:

  • Nazwa towaru wraz z opcjami
  • Ilość
  • Cena sprzedaży
  • Opis
  • Jednostka miary
  • Dane kontrahenta

 

Oferta cenowa jest dokumentem, który zawiera dane w postaci opisowej. Ofertowany towar nie musi być formalnie założony jako indeks towarowy w systemie. Oferta cenowa współpracuje z kreatorami towarów, umożliwiającymi generowania indeksów oraz opisów zgodnie z przyjętym algorytmem. Ofertę cenową można przekształcić do oferty sprzedaży, która jest potwierdzeniem zawartego kontraktu handlowego.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją