Produkcja

Zadaniem modułu jest nadzór nad zleceniami produkcyjnymi w firmie. W skład modułu wchodzi szereg dokumentów, najważniejsze z nich to:

Zlecenia produkcyjne określa sposób wykonania danego towaru. Dokumenty mogą być tworzone w zależności od implementacji na podstawie ofert, zamówień sprzedaży lub mogą być generowane ręcznie przez operatora. Źródłem zleceń produkcyjnych może być system zewnętrzny, jak i pewne zdarzenia systemowe, jeśli zlecenia mają być generowane automatycznie. Zlecenia zawierają wszystkie niezbędne informacje w tym technologię wykonania jak drzewo materiałowe oraz marszrutę wykonania BOM. Technologia wykonania w każdym zleceniu może różnić się od głównej technologii wykonania dla danego asortymentu. System wspiera partie towarowe oraz wykonania specjalne. Sama technologia może pochodzić z zewnętrznego systemu, jak np. Autodesk Inventor/Vault. Ze zleceniami produkcyjnymi powiązane są meldunki, zawierające potwierdzenia wykonania danej operacji przez pracownika. Meldunki mogą pochodzić bezpośrednio z urządzeń lub być wprowadzane ręcznie przez operatorów bezpośrednio na produkcji na terminalach produkcyjnych lub bezprzewodowych kolektorach danych MES. Na podstawie meldunków odbywa się rozliczanie materiałowe produkcji. Zlecenia produkcyjne mogą tworzyć grupy zleceń lub strukturę hierarchiczną i być zarządzane przez harmonogram produkcji jako całość. Na podstawie struktury zleceń produkcyjnych oraz technologii generowane są karty pracy oraz przewodniki produkcyjne. Dane te mogą być dostarczone pracownikowi w postaci elektronicznej bezpośrednio na terminal produkcyjny lub w wersji konwencjonalnej.

Planowanie zleceń produkcyjnych

System na podstawie danych z zamówień sprzedaży, ofert czy stanów minimalnych pozwala generować zlecenia produkcyjne wraz z określonym czasem dostawy. Czas dostawy wraz z technologią i marszrutą wykonania jest kluczem do określenia zapotrzebowania na moce produkcyjne oraz materiały podczas planowania zdolności produkcyjnych. Na podstawie powyższych informacji system podpowiada najbliższy możliwy czas wykonania danego zlecenia.

Terminal produkcyjny

System wspiera wprowadzanie danych produkcyjnych przez pracowników bezpośrednio na liniach produkcyjnych za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji – Terminal Produkcyjny. Dane mogą być także wprowadzane z zewnętrznych systemów lub czujników pomiarowych.

Rejestracja przyczyn odchylenia planu produkcyjnego

System umożliwia rejestrację przyczyn odchylenia od planu produkcyjnego bezpośrednio przez pracowników na produkcji. Operatorzy raportują statusy maszyn, przyczyny awarii a także w razie potrzeby przyczyny błędów. Zbiór połączony z informacjami o urządzeniu czy wykorzystanym narzędziu nierzadko tworzy trend, który można dostrzec w module analiz. Wczesne wykrycie problemu może ustrzec firmę przed zaniżeniem jakości czy awarią gniazda produkcyjnego.

Pomiary laboratoryjne

Oprogramowanie do zarządzania produkcją SWP umożliwia rejestrację pomiarów laboratoryjnych próbek pochodzących z produkcji. Rejestracja może odbywać się bezpośrednio na produkcji przez operatora podczas generowania meldunku produkcyjnego lub pochodzić z zewnętrznego systemu laboratoryjnego. System umożliwia analizę danych w ujęciu statystycznym w połączeniu z innymi parametrami meldunku czy zlecenia produkcyjnego jako narzędzie, gniazdo produkcyjne itp. Dane z pomiarów mogą służyć również jako wyznacznik jakości produktu i decydować o dopuszczeniu danej partii do obrotu.

Karta pracy dla zleceń

Karta pracy zlecenia produkcyjnego jest to przewodnik dla pracowników na produkcji. Przewodnik generowany jest na podstawie technologii zlecenia, która zawiera marszrutę oraz niezbędne komponenty do produkcji. Karta pracy może być wydrukowana lub dostarczona w postaci elektronicznej do terminala produkcyjnego.

Planowanie potrzeb materiałowych

Na podstawie zleceń produkcyjnych, czasów produkcji oraz technologii wykonania system generuje planowanie potrzeb materiałowych w celu zapewniania ciągłości produkcji. Raport potrzeb materiałowych wraz ze stanami minimalnymi może być źródłem danych do modułu zakupów.

Harmonogram oraz obłożenie maszyn

Dobry plan produkcyjny pozwoli określić na kiedy Twoja firma jest w stanie wyprodukować dane zlecenie kontrahenta. System na podstawie danych w zleceniach produkcyjnych oraz technologii wykonania pozwoli zrównoważyć obciążenia na poszczególnych maszynach tak aby produkcja przebiegła szybko i sprawnie.

Generowanie zleceń na półprodukty

System umożliwia generowania zleceń produkcyjnych na półprodukty. Zbiór zleceń produkcyjnych może przyjąć strukturę hierarchiczną określając zależności czasowe pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Półfabrykaty można przyjąć na magazyn i wykorzystać w zleceniach produkcyjnych jako komponent.

Dokumentacja technologiczna i załączniki

System posiada wewnętrzny mechanizm DMS, czyli system zarządzania dokumentami/plikami. Pliki można dołączać do dokumentów w systemie i wykorzystać je w celu:

  • zlecenia produkcyjne - np. specyfikacja zlecenia
  • technologie wykonania - np. dokumentacja technologiczna
  • meldunki - np. zdjęcia wyprodukowanych produktów

Technologia w zleceniu

Program produkcyjny umożliwia generowane indywidualnej technologii dla każdego zlecenia produkcyjnego, tworząc warianty wyrobów oraz partie produkcyjne. Technologia w zleceniu może również pochodzić z zewnętrznych systemów wspomagania projektowania jak Autodesk Inventor

Kalkulator kosztów

System na podstawie technologii wykonania oraz marszruty operacji umożliwia obliczenie technologicznego kosztu wytworzenia.

Zarządzanie zleceniami dla podwykonawców

System wspiera zlecenia produkcyjne dla podwykonawców. Dowolna operacja technologiczna może być przekazana podwykonawcy. Moduł współpracuje z modułem dystrybucji i logistyki w celu dostarczenia i pobrania komponentów od podwykonawców oraz generowania dokumentów magazynowych dla podwykonawców

Zlecenia produkcyjne na towarze powierzonym

System wspiera produkcję na towarze powierzonym. Wraz z magazynowym systemem dystrybucji i logistyki oprogramowanie śledzi właściciela każdej jednostki logistycznej czy jednostki produkcyjnej.

Zarządzanie partią numerem seryjnym lub innymi cechami

Oprogramowanie umożliwia śledzenie partii, numerów seryjnych lub innych cech produktu jak atesty czy certyfikaty wchodząc w skład zlecenia produkcyjnego. System umożliwia pełną identyfikację wszystkich złożeń produktu gotowego.