Raportowanie produkcji

Raporty w programie przygotowywane są na życzenie użytkownika z danych zgromadzonych w systemie. Wszystkie tabele i zestawienia w systemie można wyeksportować do zewnętrznego pliku *.xls (MS Excel), *.doc (MS Word), *.pdf (Acrobat Reader). Oprogramowanie do zarządzania produkcją może współdziałać z elementami automatyki przemysłowej i bezpośrednio pobierać dane z urządzeń. Informacje te mogą posłużyć jako źródło do raportów w oprogramowaniu do zarządzania produkcją jak i być bezpośrednio prezentowane na terminalach. Firma Partner24 może zbudować kompleksowe rozwiązanie na pograniczu automatyki przemysłowej i informatyki. Dowiedz się więcej o automatyce przemysłowej, wizualizacji i raportowaniu produkcji.

Przykładowe raporty wygenerowane na potrzeby obecnych wdrożeń:

  • obłożenia maszyn,
  • wykorzystania mocy produkcyjnych pracowników,
  • różnic pomiędzy szacowanym a rzeczywistym czasem produkcji,
  • analiza zamówień sprzedaży.
  • obroty magazynowe na towarach,
  • analiza zapotrzebowania materiałowego

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją