Serwis

Zadaniem modułu serwis jest nadzór nad Serwisem, utrzymaniem parku maszynowego we właściwej kondycji technicznej jak i nadzór nad zleceniami serwisowymi tyczącymi się sprzedanego towaru. Najważniejsze dokumenty wchodzące w skład modułu serwis to:

  • Zlecenia serwisowe
  • Zlecenia serwisowe zewnętrzne
  • Flota i środki trwałe

Rejestracja zleceń serwisowych niezależnie od tego czy tyczą się parku maszynowego czy sprzedanego towaru powinna odbywać się w module zleceń serwisowych. W dokumencie rejestrowana jest historia operacji jakie zostały wykonane w ramach danej usługi serwisowej jak i koszty oraz ewentualnie operacji magazynowe powiązane z daną usługą. System umożliwia generowanie zleceń serwisowych zewnętrznych jeśli chcemy przekazać obsługę naprawy do podmiotu zewnętrznego. W przypadku wygenerowania tego typu zlecenia rejestrujemy w nim historię operacji związanych z serwisowaniem u podmiotu obcego w tym koszty operacji. Zlecenia serwisowe współpracują z rejestrem flota i środki trwałe. Rejestr zawiera informacje techniczne związane z pakiem maszynowym wykorzystywanym w organizacji. W referencji do pozycji w rejestrze można generować zlecenia serwisowe.

Cykliczna generacja zleceń serwisowych

System umożliwia cykliczną generację zleceń serwisowych na podstawie wzorców. Funkcjonalność ułatwia zarządzanie okresowymi przeglądami technicznymi parku maszyn.

Rejestracja polis ubezpieczeniowych

System w referencji do floty i środków trwałych umożliwia przypisywania polis ubezpieczeniowych. Oprogramowanie automatycznie informuje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ubezpieczenia.

Rejestracja przejazdów

W odniesieniu do floty w rejestrze system umożliwia prowadzenie rejestru przejazdów na potrzeby urzędu skarbowego.

Rezerwacja floty

System posiada mechanizmy rezerwacji współdzielonych pojazdów służbowych przez pracowników. System rezerwacji może być wieloetapowy i wymagać potwierdzeń u osoby decyzyjnej. Ponadto system rezerwacji umożliwia elektroniczne pobranie bądź zdanie pojazdu wraz z ewentualnymi uwagami odnośnie stanu pojazdu.