Technologia wykonania

Technologia wykonania określa zapotrzebowanie materiałowe oraz zaangażowanie parku maszynowego (gniazd produkcyjnych) do wykonania danego elementu.

W opisie technologii występują parametry podzielone na dwie grupy towary i gniazda produkcyjne takie jak:

Parametry towarowe:

 • Nazwa komponentu
 • Niezbędna ilość komponentu na wykonanie jednej jednostki towaru
 • Dopuszczalne odchylenie od standardu

Parametry gniazd:

 • Nazwa gniazda
 • Kod operacji
 • Czas przygotowania
 • Czas produkcji na jednostkę
 • Czas zakończenia
 • Koszt przygotowania
 • Koszt produkcji na jednostkę
 • Koszt zakończenia
 • Koszt jednostkowy

Lista gniazd w technologii tworzy tak zwaną marszrutę czyli kolejne kroki jakie należy podjąć do wyprodukowania danego towaru. Czasy przygotowania i zakończenia oraz czas produkcji na jednostkę służą do określenie zajętości czasowej danego gniazda produkcyjnego oraz do harmonogramowania zadań. Całkowity czas poświecony na produkcję wyliczany jest z formuły czas przygotowania + czas produkcji * ilość jednostek + czas zakończenia.

Uzupełnienie parametrów kosztowych pozwala na przygotowanie kosztorysu prac. System może przeliczyć koszty w oparciu o roboczogodziny lub o ilości wyprodukowany jednostek. Technologia wykonania jest dokumentem, więc może posiadać dodatkowe parametry specyficzne dla danego klienta oraz dowolną ilość załączników np. dokumentacje techniczną w CAD, czy G kod dla CNC. Każdy z towarów może posiadać dowolną ilość technologii, lecz jedna z nich jest domyślna i wykorzystywana w budowaniu procesów produkcyjnych.

W rozbudowanych procesach produkcyjnych technologie wykonania łączy się w schematy produkcyjne tworząc tak zwany workflow. Graf przepływu określa kolejność wykonania poszczególnych elementów zgodnie z technologią, metody przekazywania oraz rodzaje dokumentów związanych z obsługą procesu produkcyjnego. Schemat tak jak sama technologia wykorzystywany jest w harmonogramowaniu jak i kosztorysach. Każdy z towarów może mieć przypisany domyślny schemat, który wykorzystywany jest na etapie budowy zlecenia produkcyjnego.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją