Zakupy

Zadaniem modułu jest nadzór nad zleceniami zakupu oraz łańcuchem logistycznym związanym z dostawą towaru do firmy. Najważniejsze dokumenty obsługiwane przez moduł to:

  • Zamówienia zakupu
  • Zlecenia przyjęcia zewnętrznego
  • Przyjęcie zewnętrzne

Zamówienia zakupu zawierają informacje na temat zamówień na towar złożonych u dostawców. Zamówienia do systemu mogą być wprowadzane ręcznie ale również mogą być generowane automatycznie na podstawie zapotrzebowania na produkcji lub w handlu. Algorytm automatycznego generowania zamówień określa się na etapie wdrożenia. Moduł zamówień współpracuje z systemem dystrybucji i logistyki w celu określenia zadań logistycznych i środków transportu. System obsługuje własne środki transportu jak również transport spedycyjny. Na podstawie zamówień zakupów oraz ewentualnie danych z systemu logistycznego system umożliwia generację zleceń przyjęcia zewnętrznego, które są podstawą do przyjęcia towaru na magazyn i wygenerowania dokumentu przyjęcia zewnętrznego. Program wyposażony jest w wewnętrzny moduł WMS - system zarządzania magazynem oparty o kody kreskowe. Nasze rozwiązanie umożliwia zarządzanie towarem powierzonym jak i zakupionym. W przypadku wykorzystania systemu WMS mamy dodatkową możliwość śledzenia cech towarów takich jak data przydatności, atesty, certyfikaty. Zbiór cech oraz funkcjonalność z nimi związana określana jest podczas wdrożenia systemu. Dalsze wykorzystanie towarów może być uzależnione od cech przypisanych do niego.

Warunki handlowe

Oprogramowanie umożliwia utworzenie dodatkowych cech związanych z zamówieniami zakupu np. Koszty dostarczenia towaru. System na podstawie przyjęć magazynowych powiązanych z danym dokumentem zamówienia zakupu umożliwia generowanie pobocznych dokumentów kosztowych.

Obsługa partii

System wspiera obsługę partii czy numerów seryjnych wraz z istotnymi cechami jak termin przydatności czy certyfikaty. Dane są zapamiętywane w procesach kompletacji.

Obsługa opakowań zwrotnych

System wspiera ewidencję opakowań zwrotnych własnych jak i powierzonych. Ewidencja może być prowadzona z dokładnością do opakowania, który może być identyfikowany za pomocą kodu kreskowego. System śledzi przesunięcia opakowań zwrotnych pomiędzy lokalizacjami oraz raportuje aktualny stan.

Obsługa towaru powierzonego

System wspiera zarządzanie towarem powierzonym w łańcuchu dostaw oraz w zleceniach produkcyjnych. Towar powierzony może być częścią produktu własnego jak i stanowić komponent do kompletacji produktu powierzonego.

Moduł magazynowy WMS

Oprogramowanie posiada wewnętrzny moduł WMS do zarządzania towarem na magazynie, system działa w oparciu o kody kreskowe określające jednostkę logistyczną. W skład jednostki logistycznej wchodzi towar sparametryzowany przez określony zbiór cech jak indeks, data przydatności, atesty czy certyfikaty.

Obsługa kodów kreskowych

System wspiera obsługę kodów kreskowych w standardzie GS1 oraz wewnętrznych kodów kreskowych używanych przez moduł WMS i mobilne czytniki danych.

Wymiana danych B2B

Oprogramowanie umożliwia elektroniczną wymianę danych w modelu B2B. Format oraz zakres wymiany danych z oprogramowaniem zewnętrznym określany jest na etapie projektowania systemu.

Dokumentacja fotograficzna przyjęć

System umożliwia tworzenie dokumentacji fotograficznej przyjmowanego towaru. Dokumentacja w systemie WMS może być tworzona na potrzeby ewentualnej reklamacji towaru.