Zakupy

Zadaniem modułu jest nadzór nad zleceniami zakupu oraz łańcuchem logistycznym związanym z dostawą towaru do firmy. Najważniejsze dokumenty obsługiwane przez moduł to:

  • Zamówienia zakupu
  • Zlecenia przyjęcia zewnętrznego
  • Przyjęcie zewnętrzne

Zamówienia zakupu zawierają informacje na temat zamówień na towar złożonych u dostawców. Zamówienia do systemu mogą być wprowadzane ręcznie ale również mogą być generowane automatycznie na podstawie zapotrzebowania na produkcji lub w handlu. Algorytm automatycznego generowania zamówień określa się na etapie wdrożenia. Moduł zamówień współpracuje z systemem dystrybucji i logistyki w celu określenia zadań logistycznych i środków transportu. System obsługuje własne środki transportu jak również transport spedycyjny. Na podstawie zamówień zakupów oraz ewentualnie danych z systemu logistycznego system umożliwia generację zleceń przyjęcia zewnętrznego, które są podstawą do przyjęcia towaru na magazyn i wygenerowania dokumentu przyjęcia zewnętrznego. Program wyposażony jest w wewnętrzny moduł WMS - system zarządzania magazynem oparty o kody kreskowe. Nasze rozwiązanie umożliwia zarządzanie towarem powierzonym jak i zakupionym. W przypadku wykorzystania systemu WMS mamy dodatkową możliwość śledzenia cech towarów takich jak data przydatności, atesty, certyfikaty. Zbiór cech oraz funkcjonalność z nimi związana określana jest podczas wdrożenia systemu. Dalsze wykorzystanie towarów może być uzależnione od cech przypisanych do niego.

Warunki handlowe

Oprogramowanie umożliwia utworzenie dodatkowych cech związanych z zamówieniami zakupu np. Koszty dostarczenia towaru. System na podstawie przyjęć magazynowych powiązanych z danym dokumentem zamówienia zakupu umożliwia generowanie pobocznych dokumentów kosztowych.

Obsługa partii

System wspiera obsługę partii czy numerów seryjnych wraz z istotnymi cechami jak termin przydatności czy certyfikaty. Dane są zapamiętywane w procesach kompletacji.

Obsługa opakowań zwrotnych

System wspiera ewidencję opakowań zwrotnych własnych jak i powierzonych. Ewidencja może być prowadzona z dokładnością do opakowania, który może być identyfikowany za pomocą kodu kreskowego. System śledzi przesunięcia opakowań zwrotnych pomiędzy lokalizacjami oraz raportuje aktualny stan.

Obsługa towaru powierzonego

System wspiera zarządzanie towarem powierzonym w łańcuchu dostaw oraz w zleceniach produkcyjnych. Towar powierzony może być częścią produktu własnego jak i stanowić komponent do kompletacji produktu powierzonego.

Moduł magazynowy WMS

Oprogramowanie posiada wewnętrzny moduł WMS do zarządzania towarem na magazynie, system działa w oparciu o kody kreskowe określające jednostkę logistyczną. W skład jednostki logistycznej wchodzi towar sparametryzowany przez określony zbiór cech jak indeks, data przydatności, atesty czy certyfikaty.

Moduł magazynowy WMS występuje także jako osobny program, sprawdź jego możliwości.

Obsługa kodów kreskowych

System wspiera obsługę kodów kreskowych w standardzie GS1 oraz wewnętrznych kodów kreskowych używanych przez moduł WMS i mobilne czytniki danych.

Wymiana danych B2B

Oprogramowanie umożliwia elektroniczną wymianę danych w modelu B2B. Format oraz zakres wymiany danych z oprogramowaniem zewnętrznym określany jest na etapie projektowania systemu.

Dokumentacja fotograficzna przyjęć

System umożliwia tworzenie dokumentacji fotograficznej przyjmowanego towaru. Dokumentacja w systemie WMS może być tworzona na potrzeby ewentualnej reklamacji towaru.