Zamówienia sprzedaży

W zamówieniach sprzedaży rejestruje się zapotrzebowania klientów na nasze towary. Każdy z wierszy dokumentu zawiera informacje takie jak:

 • Nazwa towaru
 • Oznaczenie wykonania specjalnego (opcjonalnie)
 • Ilość zamówiona
 • Numer obcy zamówienia
 • Opis
 • Jednostka miary
 • Sugerowana cena sprzedaży (opcjonalnie)
 • Sugerowany termin dostawy (opcjonalnie)
 • Status
 • Ilość dostarczona
 • Ilość w zleceniach produkcyjnych

Zatwierdzone zamówienia sprzedaży tworzą listę otwartych zamówień. Na jej podstawie można wygenerować zlecenie produkcyjne lub dokument WZ. Po osiągnięciu na dokumentach WZ ilości zamówionej status zlecenia sprzedaży zmienia się automatycznie na „Zamknięty” i zlecenie jest usuwane z listy otwartych zamówień. Każdą pozycję zamówienia można w dowolnym momencie anulować. System umożliwia zdefiniowanie importów dla zamówień sprzedaży. Zamówienia sprzedaży można generować na podstawie oferty sprzedaży lub oferty cenowej w module sprzedaż systemu wspomagania produkcji.

Obsługę zamówień sprzedaży realizuje sie poprzez dokumenty magazynowe jak zlecenie wydania zewnętrznego i wydanie zewnętrzne WZ. Dokumnety magazynowe są podstawą do wystawienia faktury sprzedaży. 

Obsługę dokumentu zamówienia sprzedaży można przekazywać w dowolny spsób pomiędzy użytkownikami systemu zgodnie z zasadami obiegu dokumnetów workflow.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją