Zamówienia zakupów

Zamówienia zakupów generowane są w programie po stwierdzeniu niedoborów materiałowych.

Generowanie może odbywać się kilkoma metodami:

  • poprzez bezpośrednie wpisanie rodzaju i ilości zamawianych materiałów
  • poprzez stwierdzenie niedoborów w systemie na podstawie stanów minimalnych
  • poprzez oszacowanie zapotrzebowania na podstawie przyjętego zlecenia lub grupy zleceń produkcyjnych

Podczas generowania zamówienia dostawca konkretnego rodzaju materiału wybierany jest z listy preferowanych dostawców. Informacją zwrotną na wygenerowane i wysłane zamówienie zakupu jest informacja o terminie dostawy, ta z kolei przenoszona jest do harmonogramu. Wszystkie informacje zwrotne od producentów zebrane są w tabeli z otwartymi zamówieniami zakupów.

Zapoznaj się z modułami programu do zarządzania produkcją